Program unijny

EFRR Działanie 8.1

Comzetta Sp. z o.o. realizuje projekt „Usługi wirtualnego komputera i wirtualnego gatewaya dla użytkowników indywidualnych i firm.”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.